Begravelseshjælp

Beregning og udbetaling af begravelseshjælp gældende pr. 1. januar 2023:

Der gælder følgende regler for de enkelte grupper:

Afdødes formueforhold lægges til grund for beregning af, om der kan udbetales begravelseshjælp, og hvor meget der eventuelt kan udbetales. Der gælder følgende regler for de enkelte grupper:

  1. Personer under 18 år: Uanset formue udbetales der en begravelseshjælp på kr. 10.450,- til personer under 18 år.
  2. Afdøde, der efterlader sig ægtefælle eller børn under 18 år: Såfremt afdøde efterlader en ægtefælle eller børn under 18 år, udbetales en begravelseshjælp på kr. 12.500,-, hvis ægtefællernes samlede formuen er under kr. 41.800,-. D.v.s. at begravelseshjælpen nedsættes med det beløb, hvormed ægtefællernes samlede formue overstiger kr. 41.800,-, således at begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på kr. 54.300,00. Se dog reglerne i pkt. 4.
  3. Personer på 18 år og derover: Der udbetales en begravelseshjælp på kr. 12.500,-, såfremt afdøde efterlader sig en formue på under kr. 20.950,-. Begravelseshjælpen nedsættes med det beløb, hvormed afdødes formue overstiger kr. 20.950,-, således at begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på kr. 33.450,00. Se dog reglerne i pkt. 4.
  4. Personer født før 1. april 1957: Begravelseshjælpen vil dog – uanset formueforhold – altid udgøre mindst 1.050,- såfremt afdøde er født før 1. april 1957.