Begravelseshjælp

Beregning og udbetaling af begravelseshjælp gældende pr. 1. januar 2017:

Der gælder følgende regler for de enkelte grupper:

Afdødes formueforhold lægges til grund for beregning af, om der kan udbetales begravelseshjælp, og hvor meget der eventuelt kan udbetales. Der gælder følgende regler for de enkelte grupper:

  1. Personer under 18 år: Uanset formue udbetales der en begravelseshjælp på kr. 9.200,- til personer under 18 år.
  2. Afdøde, der efterlader sig ægtefælle eller børn under 18 år: Såfremt afdøde efterlader en ægtefælle eller børn under 18 år, udbetales en begravelseshjælp på kr. 11.000,-, hvis ægtefællernes samlede formuen er under kr. 36.700,-. D.v.s. at begravelseshjælpen nedsættes med det beløb, hvormed ægtefællernes samlede formue overstiger kr. 36.700,-, således at begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på kr. 47.700,00. Se dog reglerne i pkt. 4.
  3. Personer på 18 år og derover: Der udbetales en begravelseshjælp på kr. 11.000,-, såfremt afdøde efterlader sig en formue på under kr. 18.400,-. Begravelseshjælpen nedsættes med det beløb, hvormed afdødes formue overstiger kr. 18.400,-, således at begravelses-hjælpen bortfalder ved en formue på kr. 29.400,00. Se dog reglerne i pkt. 4.
  4. Personer født før 1. april 1957: Begravelseshjælpen vil dog – uanset formueforhold – altid udgøre mindst 1.050,- såfremt afdøde er født før 1. april 1957.